• TÜRKİYE - ABD - OD ALT YAPISI DEĞİŞİMİ
 • IRAK - RUBAİ - PULMARK TESİSAT VE ALTYAPISI
 • IRAK - KERADE - SEYİDİYE İDRİS PULMARK TESİSAT VE ALTYAPISI

 • IRAK -KERİMANE - KERADE MAXIMALL TESİSAT VE ALTYAPISI

 • IRAK - DAVUDİYE - MAXIMALL TESİSAT VE ALTYAPISI

 • IRAK - KERBELA - TESİSAT VE ALTYAPISI PULMARK

 • ABD BAŞKONSOLOSLUĞU - ANKARA - ALTYAPI DEĞİŞİMİ

 • ABD BAŞKONSOLOSLUĞU - ANKARA - SEFİR REZİDANS ALTYAPISI

 • IRAK - BAĞDAT - MANSUR MAXIMALL TESİSAT VE ALTYAPISI

 • IRAK - BAĞDAT - FİLİSTİN MAXIMALL TESİSAT VE ALTYAPISI

 • IRAK - BAĞDAT - KAZİMİYE MAXIMALL TESİSAT VE ALTYAPISI

 • IRAK - BAĞDAT - 14 RAMAZAN PAULMARK TESİSAT VE ALTYAPISI

 • IRAK - AMARA - PAULMARK TESİSAT VE ALTYAPISI

 • ETİMESGUT ZIRHLI BİRLİKLER - ANKARA - ALTYAPI (970M)

 • TMO - ANKARA - LABORATUVARİNŞAATI ALTYAPI (420M)

 • VADİ - ANKARA - 3 BİN SİTESİ MİKRO TÜNEL ALTYAPI

 • TCDDY - ANKARA - ALTYAPI

 • MİLLİPİYANGO - KIZILAY / ANKARA - ALTYAPI

 • ANKARA VE ÇEVRESİNDE 5.000 MESKEN - ALTYAPI VE TESİSAT İŞLERİ
 • ANKARA VE ÇEVRESİNDE 3.000 İŞYERİ - ALTYAPI VE TESİSAT İŞLERİ